Pre-crushing - Shearing :
1 LVD 3000 x 4 scissor shear